A A A

Aktualności Klinik i Zakładów

Konferencja „Współczesne kierunki badań w neurologii, neurofizjologii i neurofarmakologii"

 

 

O neurologii, neurofizjologii, neurofarmakologii i chirurgii po raz trzeci… oraz o światowym humanitaryzmie

 

W dniach 19-20 maja br. Studenci Koła Naukowego Neurofizjologów STN przy Zakładzie Patofizjologii Narządu Ruchu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu po raz trzeci byli organizatorami Międzynarodowej Konferencji „Współczesne kierunki badań w neurologii, neurofizjologii i neurofarmakologii” (Third Students International Conference „Frontiers in Neurology, Neurophysiology and Neuropharmacology”) pod honorowym patronatem JM Rektora UM Prof. dr hab. n. med. Andrzeja Tykarskiego. Szczególnego znaczenia tego wydarzenia nadało połączenie konferencji z 30th Congress of European Federation of the International College of Surgeons z udziałem 3rd Conference of International College of Surgeons, Polish Section z wystąpieniami zaproszonych lektorów z Tajwanu, Australii, Kanady, Szwajcarii, Grecji, Stanów Zjednoczonych, Czech, Niemiec, Chin i Polski. Konferencja została objęta także patronatem Prezesa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Artura de Rosier.

W pierwszym dniu konferencji, otwarcia dokonał Prorektor ds. Kadr i Współpracy z Zagranicą Prof. dr hab. n. med. Jarosław Walkowiak. Wśród zagadnień dotyczących chirurgii, neurochirurgii, neurofizjologii i neurorehabilitacji, bezpośrednio powiązanych z główną tematyką konferencji, uczestnicy mogli zapoznać się z doniesieniami odnoszącymi się do problematyki infekcji, ginekologii jak również światowej misji humanitarnej International College of Surgeons, przedstawianymi przez dr n. med. Izabelę Chudzicką-Strugałę oraz Dr hab. n. med. Edytę Mądry.

W drugim dniu obrad, po wykładach zaproszonych lektorów, swoje doniesienia przedstawiło ośmiu studentów, z których praca „Atypical abnormalities in speech development and motoric functions in 2,5-year-old patient”, zaprezentowana przez zespół Zuzanna Lewandowska, Agnieszka Myszkowska-Torz oraz Katarzyna Mazur-Melewska, zajęła pierwsze miejsce.

W Konferencji uczestniczyło około 100 osób. Streszczenia wszystkich wykładów oraz prelekcji zostały opublikowane w  suplemencie 7/2018  Issue of Rehabilitation, Orthopaedics, Neurophysiology and Sport Promotion – IRONS.

 

 

Organizatorzy oraz zaproszeni lektorzy połączonych konferencji (https://sknneurofizjologow.wixsite.com/2018):

 

Juliusz Huber

Kierownik Zakładu Patofizjologii Narządu Ruchu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Redaktor Naczelny IRONS

 

Izabela Chudzicka-Strugała

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Sekretarz International College Of Surgeons, Sekcja Polska

 

Agata Kaczmarek i Paweł Jessa

Przewodniczący Koła Naukowego Neurofizjologów STN Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 

Paula Ziajka

Przewodnicząca Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-22

Informacje publiczne