A A A

Aktualności Klinik i Zakładów

Otwarcie Pracowni Rehabilitacji Biometrycznej

W dniu 19 marca 2018r. w Klinice Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu została otwarta Pracownia Rehabilitacji Biometrycznej. Pracownia Rehabilitacji Biometrycznej wyposażona została w nowoczesny sprzęt, dzięki któremu możliwa będzie kompleksowa analiza chodu i ustalenie planu rehabilitacji pacjenta, w szczególności dzieci

z mózgowym porażeniem dziecięcym. W pracowni znajdować się będzie: tzw. „laboratorium rehabilitacyjne”, posiadające równoważne platformy, umożliwiające dostarczenie pacjentowi informacji zwrotnej dotyczącej leczenia. Dla pacjentów przygotowane zostały także bieżnia służąca do nauki i reedukacji chodu oraz fotel izokinetyczny. Ponadto wykorzystywany będzie egzoszkielet, czyli urządzenie stosowane m.in. u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, którego celem jest wzmocnienie siły mięśni.

W otwarciu udział wzięli m.in. JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Pan prof. dr hab. Andrzej Tykarski wraz z Kanclerzem Uniwersytetu Panem dr n. med. Rafałem Staszewskim, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego –  Pan Maciej Sytek, Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania – Pani Joanna Olenderek, która przekazała list gratulacyjny podpisany przez Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania Pana Jędrzeja Solarskiego, a także Pani Karolina Piotrowska, która przekazała list od wicewojewody wielkopolskiego Pani Marleny Maląg.

Zarówno Pani Wicewojewoda, jak i Zastępca Prezydenta wyrazili zadowolenie, że w naszym regionie udało się zrealizować tak istotne przedsięwzięcie, które przynosi dumę województwu wielkopolskiemu. Podkreślili również, że Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. K. Marcinkowskiego jest nowoczesnym i profesjonalnym ośrodkiem, który zyskując kolejną specjalistyczną pracownię będzie miejscem przyjaznym dla każdego pacjenta.

 

 

 

      

Informacje publiczne