A A A

"Kartka dla Medyka"

Akcja Szkoły Podstawowej nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu „Kartka dla Medyka”

dla pracowników Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu

 

 

Pracownicy Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu znaleźli się w gronie odbiorców wyjątkowej akcji „Kartka dla Medyka”, w której udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu.

 

W ramach tej akcji dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym oraz uczniowie szkół w całej Polsce wysyłają własnoręcznie wykonane kartki/rysunki z życzeniami i podziękowaniami dla osób zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia. Jest to szczególna inicjatywa, mająca ogromne znaczenie dla wszystkich którzy swoje zawodowe życie związali z medycyną.   Stanowi dowód uznania oraz tego jak ważna i potrzebna jest praca na rzecz ratowania i poprawy życia i zdrowia ludzkiego oraz pozwala wyrazić wdzięczność wszystkim tym, którzy mogą liczyć na pomoc lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i pozostałego personelu medycznego w chwili zagrożenia zdrowia lub życia, co w czasie epidemii COVID-19 nabrało szczególnego znaczenia.

 

Zarząd oraz pracownicy Szpitala składają serdeczne podziękowania dla całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu za piękne kartki oraz ciepłe słowa, które otrzymaliśmy. Przygotowane przez uczniów wyjątkowe prace oraz kierowane w stronę całego personelu życzenia i podziękowania dodają nam otuchy i wywołują dużo radości. Dziękujemy za pamięć i okazane serce.

 

Poniżej prezentujemy prace przesłane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu.

 

 

Jeżeli podgląd nie wyświetla się, należy odświeżyć stronę

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________