A A A

INFORMACJA DLA PACJENTÓW - udostępnianie dokumentacji medycznej

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź  osobie  upoważnionej przez pacjenta.
 
Upoważnienie może być udzielone w formie pisemnej lub ustnej. 

 

 20161102_udostepnianie_dokumentow.pdf