A A A

Wielkopolski Lekarz z Sercem

III edycja Konkursu Wielkopolski Lekarz z Sercem im. dr. Kazimierza Hołogi

 

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu informuje o III edycji Konkursu Wielkopolski Lekarz z Sercem im. dr. Kazimierza Hołogi organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolską Izbę Lekarską.

 

Celem konkursu jest uhonorowanie lekarzy z regionu Wielkopolski, którzy swoją postawą świadczą, jak być lekarzem oddanym pacjentom, ich rodzinom i innym potrzebującym, oddającym się z pasją i poświęceniem działalności prospołecznej i charytatywnej. Lekarzy, którzy niosąc pomoc chorym i cierpiącym, inspirują do działania, promują wartości etyczne oraz stanowią wzór godny naśladowania.

 

Patronem konkursu jest Kazimierz Hołoga, wywodzący się z Wielkopolski lekarz, społecznik, filantrop, który realizował ideały lekarza bez reszty oddanego swoim pacjentom.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 12 września 2019 roku.

 

Wzór karty zgłoszeniowej oraz wszelkie informacje dostępne są na stronie https://wil.org.pl/wielkopolski-lekarz-z-sercem-2/. Wypełnioną Kartę Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@umww.pl, faksem (+48 61 62 66 351) lub pocztą: Departament Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań.

 

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatów.