A A A

Struktura Szpitala

Poradnia Anestezjologiczna

 

KONSULTACJA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI DO WYKONYWANIA ZNIECZULENIA
DO ZABIEGU OPERACYJNEGO, DIAGNOSTYCZNEGO LUB LECZNICZEGO

W PORADNI ANESTEZJOLOGICZNEJ

 

Informacja dotyczy kwalifikacji do zabiegów operacyjnych realizowanych w oddziałach zabiegowych Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
w trybie planowym

 

 

Celem konsultacji anestezjologicznej jest optymalizacja stanu zdrowia pacjenta pod kątem znieczulenia, poinformowanie chorego o metodach znieczulenia, czynnościach dodatkowych związanych  z  wykonywanymi  procedurami  oraz  możliwych  powikłaniach. Pacjent po uzyskaniu wyczerpujących informacji podczas wizyty w poradni anestezjologicznej wyraża świadomą zgodę na wykonanie proponowanego rodzaju znieczulenia.

 

Konsultacja odbywa się 8-14 dniprzed planowanym przyjęciem do szpitala.

 

Poradnia Anestezjologiczna czynna jest (wejście D, parter, gabinet nr 19):

w poniedziałki w godzinach od 08.00 do 14.00

środy w godzinachod 08.00 do 14.00

w piątki w godzinach od 08.00 do 14.00

 

 

Kontakt telefoniczny Dział Ruchu Chorych:(61) 8 310-202

 

O wyznaczonym terminie: na konsultację internistyczną, na konsultację anestezjologiczną oraz  przyjęcia  do  Szpitala - Pacjent  zostaje  poinformowany  korespondencyjnie! 

 

Na konsultację anestezjologiczną Pacjent powinien zabrać:

  1. wypełnioną ankietę przedoperacyjną*
  2. wypełnione zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza rodzinnego/od lekarza specjalisty*
  3. wszelką posiadaną dokumentację medyczną (np. wyniki badań, wypisy ze szpitali, dokumentacja z poradni i konsultacji specjalistycznych).

 

* druki do pobrania:

1. Ankieta przedoperacyjna: (format .docformat .pdf)

2. Zaświadczenie o stanie zdrowia Pacjenta (format .doc / format .pdf)

 

Uwaga:

W przypadku kwalifikacji dzieci do 18 r.ż. lub osób ubezwłasnowolnionych do zabiegów operacyjnych, konieczna jest obecność rodzica/opiekuna prawnego, który po uzyskaniu wyczerpujących informacji dotyczących znieczulenia oraz ryzyka ewentualnych powikłań, wyraża świadomą zgodę na wykonanie proponowanego rodzaju znieczulenia.

 

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. 2017 poz. 2423, ze zm),
  2. Zarządzenie Nr 38/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2019r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne.
« wróć

Informacje publiczne